Home » Verzekeringen » Caravan/Pleziervaartuigen/Golf

Caravan – kies zelf uw verzekering
Vakantie! De caravan ingepakt en rijden maar, stoppen wanneer en waar u maar wilt, alles in uw eigen tempo. Of heerlijk naar uw eigen plekje waar u al jarenlang met uw stacaravan staat.

Of u nu een tourcaravan, vouwwagen, stacaravan of een aanhangwagen heeft, als u op vakantie gaat is het een prettig gevoel te weten dat uw bezit goed is verzekerd.

J Baas Assurantiën biedt u verschillende mogelijkheden, volledig afgestemd op uw wensen.
Caravan – dekkingsvormen
Onderstaand is een overzicht gegeven van de verschillende risico’s en de drie mogelijke dekkingen. De verschillende dekkingsvormen van de diverse verzekeraars lopen niet ver uiteen. Dat geldt overigens ook voor de premietarieven.

Tegen welke risico’s kunt u de caravan verzekeren?
· Verkeer- en stallingschade
· Schade door brand
· Vandalisme
· Braakschade & diefstal
· Storm, sneeuw, regen, hagel & natuurgeweld (optioneel mee te verzekeren)
· Eigen gebrek (optioneel mee te verzekeren)
De dagwaardedekkingBij totaalverlies ontvangt u de dagwaarde van uw caravan. De bezitters van een wat oudere caravan kunnen ervoor kiezen om uitsluitend het hoogst noodzakelijke te verzekeren. Bijvoorbeeld een dekking op basis van de dagwaarde tegen alleen brand, diefstal en storm.

De 5 jaar nieuwwaardedekking
Deze dekking vergoedt tot en met het vijfde jaar de nieuwwaarde van de caravan. Deze dekking kan worden gekozen als de caravan niet ouder dan 2 jaar is bij het ingaan van de verzekering.

De 10 jaar nieuwwaardedekking
Deze dekking vergoedt zelfs tot 10 jaar de nieuwwaarde van de caravan. Deze dekking kan worden gekozen als de caravan niet ouder is dan 3 jaar bij het aangaan van de verzekering.

Bijzonderheden·
Tourcaravans en vouwkampeerwagens zijn behalve in Nederland, ook gedurende maximaal 6 maanden per jaar verzekert in heel Europa en de landen aan de Middellandse Zee.
· Stacaravans zijn verzekerd in de Benelux en in Duitsland tot 100 kilometer van de Nederlandse grens.
· Reisbagage wordt in het algemeen uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten.
· De verzekering is bedoeld voor particulier en recreatief gebruikte caravans.
· Voor zakelijk gebruik, evenals voor perma
nent gebruik gelden doorgaans afwijkende voorwaarden.
· Vaak zijn er aparte varianten op deze verzekering voor stacaravans, waarbij dan ook bijgebouwtjes en tuinaanleg kunnen worden meeverzekerd.

Pleziervaartuig – algemeen
Er zijn geen 2 watersporters gelijk. De een houdt van zeilen, de ander zit graag op de achterplecht van zijn kruiser.
Zeilboten, zeiljachten, motorkruisers, motorjachten, kajuitjachten….., de keus aan pleziervaartuigen is enorm, en zeker in ons waterrijk Nederland.

De een geniet van tochten door de Drentse turfroutes, de ander maakt geregeld de oversteek naar Londen en weer een ander doet mee aan wedstrijdcompetities of beperkt zich alleen tot “Rondom Texel”.

Wat ze wel met elkaar gemeen hebben is de zekerheid dat ze hun kostbare bezit zo goed mogelijk verzekerd willen hebben.

Golfverzekering – algemeen
Als golfer zorgt u goed voor uw uitrusting en kiest u uw materialen met zorg. U kent de merken en hun onderlinge verschillen.

Ook in golfverzekeringen zijn er verschillen. J Baas Assurantiën biedt verzekeringen die perfect aansluiten bij de persoonlijke behoeften van u als golfer.
Golfverzekering – verzekerd gebied
De verzekering is geldig in de hele wereld. Dus ook thuis op uw homecourse.
Golfverzekering – dekking De golfverzekering kent de volgende dekkingen:
· Aansprakelijkheid:
Mocht u op de golfbaan schade toebrengen aan derden dan is uw aansprakelijkheid tot maximaal Euro 250.000,- verzekerd.
· Golfuitrusting:
de hele golfuitrusting zoals clubs, tas, kar, paraplu, schoenen, handschoenen, regenkleding en zitstok is verzekerd tegen alle risico’s van schade of verlies.
· Kleding:
de tijdens het golfspel in het clubhuis achtergelaten kleding en schoeisel zijn tegen alle risico’s verzekerd.
· Hole-in-one:
indien u een erkende hole-in-one maakt, betalen wij graag Euro 250,00; zo smaakt de champagne daarna wellicht nog beter. Wij spreken van een erkende hole-in-one als deze is gemaakt op een baan met een minimale par van 62
Golfverzekering – uitsluitingen
Golfuitrusting/kleding
· Schade door onder andere normale slijtage en onvoldoende zorg is uitgesloten
· Schade aan of verlies van de golfuitrusting als deze tijdens een overnachting in een vervoermiddel is achtergelaten, is uitgesloten
Hole-in-one
· Geen dekking voor een hole-in-one die is gemaakt op een wintergreen
· Geen dekking voor een hole-in-one die is gemaakt door een professional
Golfverzekering – bijzonderheden
Individueel en voor het hele gezin
Buiten de individuele golfverzekering is er de mogelijkheid om de hele golfuitrusting van u en uw gezin binnen een verzekering onder te brengen.

Acceptatie
De verzekering kan worden gesloten door personen die hun vaste woonplaats in Nederland hebben.

Schadevergoeding
De golfuitrusting is voor schade of verlies gedurende de eerste 60 maanden op basis van nieuwwaarde verzekerd. Daarna vindt vergoeding plaats op basis van dagwaarde. De schadevergoeding van kleding is, op basis van dagwaarde, verzekerd tot maximaal Euro 500,00.
Hobby & Sport – Algemeen
Een parachute-uitrusting, ski’s, skates, surfplanken, kampeeruitrusting, foto- of videocamera’s, muziekinstrumenten etc. etc. Wie actief van zijn vrije tijd geniet, heeft al gauw voor een klein vermogen aan spullen in huis.

Zolang dat alles veilig thuis ligt opgeborgen, zijn dergelijke zaken meestal wel verzekerd. Maar als u ze meeneemt om ze buitenshuis te gebruiken, dan blijkt schade niet verzekerd. En juist daar is het risico van diefstal, verlies of schade het grootst.
Hobby & Sport – Wat is verzekerd
De verzekering biedt dekking voor de in de polis vermelde uitrusting(en). U kiest zelf welke uitrusting(en) u wenst te verzekeren. Op een Hobby & sportartikelen kunnen verzekerd worden:
· racket-/balsport
· wintersport
· wandel-/berg-/klimsport
· duiksport
· ruitersport
· vecht-/verdedigingssport
· hand-/kruisboog
· parachute/parapente
· in-lineskaten/skeeleren
· surf-/zeilplank/kano
· kamperen
· audio/video/foto/film
· muziekinstrumenten
Hobby & Sport – Tegen welke risico’s
Gedekt is diefstal, verlies en beschadiging van alle tot de verzekerde uitrusting(en) behorende artikelen.

Risicowijziging
Wanneer een uitrusting wordt uitbreid of vervangen, is het mogelijk dat het verzekerd bedrag niet langer toereikend is. In dat geval moet het verzekerd bedrag worden aangepast.

Meldt dergelijke wijzigingen altijd zo snel mogelijk aan de ons. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u een tweede of derde uitrusting wilt verzekeren of uw uitrusting voor andere doeleinden (bijvoorbeeld beroepsmatig) wilt gebruiken.
Hobby & Sport – Uitsluitingen
Niet verzekerd is onder meer schade door:
· opzet
· verhuur
· onvoldoende zorg
· normale slijtage
· beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen, tenzij de uitrusting daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruikNiet verzekerd kunnen onder meer worden:
· (lucht)vaartuigen (met uitzondering van zeil-/surfplanken, kano’s en parachutes
· (motor)voertuigen (waaronder fietsen, bromfietsen, scooters en snorfietsen. ]Hiervoor hebben wij aparte producten)
· audio, video- en fotoapparatuur in gebruik bij pers- en sportfotografen
· muziekinstrumenten en geluidsapparatuur in gebruik bij popgroepen
· zaken die zich in de regel bevinden in niet-permanent bewoonde panden, zoals scholen