Home » Verzekeringen » Zorg

Zorgverzekeringen
Uw gezondheid is een waardevol bezit.
Daarom is het belangrijk dat u een goed pakket zorgverzekeringen kiest. J Baas Assurantiën vindt u de verzekeringen die bij u passen. Wij bieden u een uitstekende service, persoonlijk advies en een lage premie. Denk aan:
· basisverzekering (zorg- of ziektekostenverzekering)
· tandartskosten · arbeidsongeschiktheid
· ongevallenverzekering
Ziektekosten – de basisverzekering
Over de basisverzekering is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest, waardoor veel mensen behoefte hebben aan een eerlijk en deskundig advies.

De verschillende zorgverzekeraars vergelijken is niet gemakkelijk en een eenvoudige vergelijking van de nominale premie voor de Basisverzekering, bijvoorbeeld op internet, is niet voldoende.
· Weet u bijvoorbeeld het verschil tussen dekking in natura of de restitutievariant?
· Kent u de verschillen in de aanvullende verzekeringen.
· En kent u de verzekeringsvoorwaarden van iedere zorgverzekeraar
· Hoeveel zorg krijgt u en voor welke prijs? J Baas Assurantiën kan u helpen die vragen te beantwoorden. Omdat m J Baas Assurantiën met verschillende zorgverzekeraars zaken doet en hun pakketten goed kent, is een onafhankelijke vergelijking relatief eenvoudig.

J Baas Assurantiën kan uw huidige polis doorlichten en kijken waar u, met behoud van kwaliteit, geld kunt besparen. Het in tenslotte ons vak!
Ziektekosten – wat is verzekerd
Medische zorg en hulpverlening: dat is verzekerd op een ziektekostenpolis.

U heeft het niet zelf in de hand of u ziek wordt of dat u een (ernstig) ongeval overkomt. De kosten van ziekte of een ongeval kunnen flink oplopen.

Met een Basisverzekering ziektekosten verzekert u zich van vergoedingen van de kosten van medische zorg. Een schadevergoeding geschiedt op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Voor bepaalde vergoedingen kan een maximum (fysiotherapie) of een eigen bijdrage (ziekenvervoer) gelden.

Een aantal ziektekostenverzekeraars biedt ook wachtlijstbemiddeling zodat bijvoorbeeld een oog- of hartoperatie sneller kan worden ondergaan.

Ziektekosten – aanvullende verzekering
Naast de basisverzekering heeft J Baas Assurantiën verschillende aanvullende verzekeringen in huis.

Op basis van uw zorgbehoefte kunt u kiezen uit een uitgebreid of minder uitgebreid pakket aan vergoedingen. De aanvullende verzekeringen zijn toegespitst op verschillende levensfasen.

U kunt zelf een pakket samenstellen, dat het best bij ú past. Wilt u zich bijvoorbeeld extra verzekeren voor bijvoorbeeld fysiotherapie en tandartskosten? Sluit dan een aanvullende verzekering af. J Baas Assurantiën informeert u graag verder.
Ziektekosten – uw kostbaarste bezit
Kijk om u heen en u ziet het niet staan. Niet in uw huis, niet op uw werk. Laat staan in de garage. Want gezondheid is het kostbaarste bezit van de mens. Uw gezondheid en die van uw eventuele partner en kinderen.

Maar het is ook een heel kwetsbaar bezit. Lichaam & geest: daar kan van alles mis mee gaan. De lijst met voorbeelden van medische zorg en hulpverlening is welhaast onuitputtelijk.

En dus geven wij op deze site maar geen voorbeelden van allerlei ziekten, trauma’s, stoornissen, gebreken, fracturen enzovoort, die medische zorg behoeven.
Op internet is een groot aantal medische zelftests aanwezig. Sommige zijn meer de moeite waard dan andere. J Baas Assurantiën
geeft u een overzicht van een aantal interessante zelftests.

Diabetes (Suikerziekte)
Het Diabetes Fonds heeft een Diabetes Risico test,
ontwikkeld door het VU medisch centrum. Met deze test bepaalt u zelf snel of u een verhoogd risico loopt.

 

COPD (Chronische Bronchitis of Longemfyseem)
Het Astma Fonds biedt een test aan waarmee kan worden nagegaan of iemand tot de risicogroep behoort van deze chronische aandoening, die vaak maar niet altijd het gevolg is van (mee)roken. Ook luchtvervuiling kan een oorzaak zijn.

Depressie
De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde een test om te achterhalen of iemand mogelijk aan een depressie lijdt. De test geeft geen definitief uitsluitsel, maar wel een goede aanwijzing of er sprake kan zijn van depressie.

Dranktest
Drinkt u regelmatig alcohol en wilt u uw drinkgedrag eens analyseren? Deze drinktest is ontwikkeld door het NIGZ om mensen die alcohol drinken te voorzien van informatie en advies.

Overgewicht
Het Voedingscentrum heeft een eenvoudig hulpmiddel ontwikkeld om de Body Mass Index (BMI) te berekenen. Met de BMI-test kan op eenvoudige wijze worden nagegaan of het lichaamsgewicht gezond is en wat het gezondheidsrisico is.
Cholesterol
Aan de hand van het cholesterolgehalte in het bloed kan het risico op hart- en vaatziekten bepaald worden. De informatieve website www.cholesterol.nl heeft een test ontwikkeld om de kans op een risicovol verhoogd cholesterolgehalte te bepalen.
Gezond leven check: voeding en beweging
De gezond leven check van de Nederlandse Hartstichting is een uitgebreide test op het gebied van voeding en beweging. Aan de hand van een flink aantal vragen geeft de test informatie en een persoonlijk advies over leefstijlfactoren, die invloed hebben op het ontstaan en voorkomen van hart- en vaatziekten.

Over de zorgtoeslag
Sinds 1 januari 2006 is er een verplichte zorgverzekering voor iedereen. Voor de kosten hiervan kunt u een tegemoetkoming krijgen. Dat is de zorgtoeslag.

De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Dit houdt in dat hoe lager uw inkomen is, hoe meer zorgtoeslag u ontvangt.

Voor de zorgtoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
· U bent 18 jaar of ouder
· U hebt een Nederlandse zorgverzekering. Kortom: u bent verzekerd voor uw ziektekosten
· Uw inkomen is niet te hoog
Kinderen en zorgtoeslag
Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen nominale premie voor de zorgverzekering te betalen. Zij hebben dus geen zorgtoeslag nodig. Ook als u jonger dan 18 jaar bent en een kind heeft, heeft u geen recht op zorgtoeslag. Zowel u als uw kind is namelijk geen nominale premie verschuldigd.

Hebt u (thuiswonende) kinderen van 18 jaar of ouder die niet meer dan € 26.071 verdienen? Dan kunnen zij zelf zorgtoeslag aanvragen.
Buitenland en zorgtoeslag
Woont u in het buitenland? Dan gelden andere voorwaarden. Zie www.toeslagen.nl

Hoogte zorgtoeslag
De hoogte van uw zorgtoeslag verschilt per situatie en is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw (verzamel)inkomen.

Aanvragen zorgtoeslag
Ontvangt u al zorgtoeslag, dan hoeft u, als er geen wijzigingen zijn, geen aanvraag te doen. Uw aanvraag wordt automatisch ieder jaar verlengd.

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u de zorgtoeslag aanvragen, dan kan dit op 2 manieren:
U kunt uw aanvraag via de computer doorgeven (www.toeslagen.nl) of u kunt een aanvraagformulier aanvragen bij de Belasting Telefoon: 0800-0543 Ute bereiken van maandag t/m donderdag van 8.00 uur-20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). Denkt u achteraf recht te hebben op de Zorgtoeslag, dan kunt u deze nog tot uiterlijk 1 april van dit jaar aanvragen.

Woont u in het buitenland? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Wijzigingen in uw situatie
De zorgtoeslag wordt gebaseerd op de gegevens zoals deze bekend zijn bij de belastingdienst. Als deze gegevens wijzigen, moet u dit doorgeven. Dan kan uw zorgtoeslag daarop worden aangepast.

Wijzigingen kunt u doorgeven via de computer (www.toeslagen.nl) , maar u kunt ook een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belasting Telefoon: 0800-0543 (te bereiken van maandag t/m donderdag van 8.00 uur-20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).
Tandartskosten – algemeen
Wilt u ook voor uw tanden iets te kiezen hebben? Dan kiest u voor een van onze tandartskosten verzekeringen.
Het zijn aanvullende verzekeringen waarbij vergoeding plaatsvindt tot een door u gekozen bedrag.

Dus geen ingewikkelde coderingen van behandelingen die wel of niet worden vergoed, maar eenvoudige en overzichtelijke voorwaarden.

Zo weet u precies wat u vergoed krijgt en komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan.
Tandartskosten – wat is verzekerd
De tandartskosten verzekering geeft in beginsel een volledige dekking, ook al zijn er vele dekkingsvarianten.

Ook dekkingen waarbij alle kosten tot bijv. 75 of 80% worden vergoed komen voor.

Andere verzekeraars hanteren beperkingen, waarbij de vergoeding van een aantal kosten gemaximeerd is (bijv. max. € 750,00 per jaar voor kronen of maximaal 3 kronen per 2 jaar).

De meeste verzekeraars bieden de tandartskostendekking facultatief aan binnen de ziektekostenverzekering.
Tandartskosten – verzekerde risico’s
Onder de dekking vallen meestal ook de kosten van verrichtingen zoals:
· Periodieke controles
· Röntgenfoto’s
· Mondhygiënist
· Fluorbehandelingen en vullingen
· Gebitsprotheses
· Kronen en bruggen
· Orthodontie
· Parodontologie
Tandartskosten – voor wie van belang
Een goede tandartskosten verzekering is voor iedereen van belang.

Voor de basisverzekering geldt over het algemeen dat tandartskosten slechts zeer beperkt worden vergoed.

De noodzaak om een dergelijke verzekering af te sluiten is uiteraard voor personen vanaf 18 jaar het grootst, omdat de basisverzekering voor deze groep mensen maar een zeer beperkte tandheelkundige dekking biedt.