Home » Verzekeringen » Recreatie

Reisverzekering – Algemene informatie
U gaat op vakantie, heerlijk weg en lekker genieten. Maar u bent ook uit uw dagelijkse routine

Veelal geniet u uw vakantie in het buitenland, met een andere taal, andere gewoonten, andere cultuur. U rijdt met uw auto kilometer na kilometer ver, op weg naar uw bestemming.

En daarbovenop gaat u dingen doen die u in het normale dagelijkse leven nu net niet doet: bergbeklimmen, raften, bungee jumpen, deltavliegen of duiken.

Doe uzelf en uw reisgenoten niet tekort: sluit een reisverzekering! Juist omdat u uit uw dagelijkse ritme bent loert het gevaar.

En het is niet te voorzien welke risico’s u loopt. Ziekte, ongeval, juridisch conflict, diefstal van uw spullen en ga zo maar door.

Reisverzekering – eenmalig of doorlopend
Er zijn twee soorten reisverzekeringen:

De kortlopende reisverzekering
De reisverzekering is dan van kracht tussen het moment van vertrek tot aan het moment dat u weer terug bent. Dus de heen- en terugreis met het verblijf daartussen.

De doorlopende reisverzekering
Deze verzekering is van kracht gedurende 365 dagen per jaar, iedere keer als u op vakantie gaat, of een stedentrip maakt, of een weekendje Parijs pakt. En u hoeft zich nooit meer af te vragen of u goed verzekerd bent. Want dat bent u!

Let op
· beide verzekeringen verlenen standaard geen dekking voor ‘gevaarlijke sporten’ zoals skiën, bergbeklimmen, diepzeeduiken e.d.
· het standaard dekkingsgebied is alleen Europa
Door een toeslag te betalen op de premie, kunt u deze ‘gevaarlijke sporten’ en ‘werelddekking’ meeverzekeren

Reisverzekering – wat is verzekerd
Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kunt u onderstaande rubrieken verzekeren:
Dekkingsrubrieken
· rubriek onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of
· crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporing- en/of reddingsacties)
· rubriek geneeskundige- / medische kosten
· rubriek bagage
· rubriek ongevallen
Uitbreidingsmogelijkheden
· Wintersport en andere gevaarlijke sporten
· Werelddekking
· Automobilistenhulp
· Vervangend vervoer bij pech of ongeval
· Geld & cheques
· Hobby- / sportuitrusting
Uitsluitingen
· De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld/zorgeloosheid, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijv. kostbaarheden achtergelaten in auto).
· Daarnaast biedt de verzekering geen dekking voor schade aan waardepapieren, postzegels en munten, (motor)rijtuigen en (lucht)vaartuigen, met uitzondering van opvouwbare en opblaasbare boten en zeilplanken.
Reisverzekering – voorbeelden
De reisverzekering wordt vaak gezien als een overbodige verzekering: “we zijn toch verzekerd op onze basisverzekering, of op onze inboedelverzekering; ik ben toch lid van de ANWB etc.”

Als uw adviseur denken wij daar toch iets anders over.
U herinnert u zich de ramp tijdens de winter in Oostenrijk? Een lawine en uit was de pret. U herinnert zich de tsunamiramp? U leest over de busongelukken of vliegrampen. Niet leuk om aan te denken, maar ook u loopt een risico.

Dat uw bagage wordt gestolen, dat u uw dure zonnebril kwijt raakt, och, dat vinden wij net als u heel lastig en heel vervelend. Maar de wereld vergaat niet.
En u komt er wel weer overheen en op een goede reisverzekering is dat trouwens ook gedekt! · Neen: in het ziekenhuis belanden, ergens in het buitenland, en men kan u daar niet helpen. Van het ene ziekenhuis naar het andere. Opereren in een vreemd land, vreemde taal, andere cultuur.
Op uw ziektekostenverzekering bent u verzekerd voor medische kosten.
Echter: men keert niet meer uit dan twee maal de kosten voor vergelijkbare medische handelingen op basis van de tarieven van een Nederlands ziekenhuis. Al het meerdere komt voor uw eigen rekening. En dat kan goed pijn doen. De reisverzekering dekt deze medische kosten.
· Neen: pech onderweg en u gaat hulp halen. U raakt verdwaald. Opsporingsdiensten worden ingeschakeld. Met helikopters gaan ze u zoeken. Na een tijdje wordt u gevonden. De rekening kunt u gepresenteerd krijgen en dat kan aardig in de papieren lopen. De reisverzekering dekt deze onvoorziene kosten.
Tips voor u op reis gaat
· Vergeet geen belangrijke zaken mee te nemen. Dat klinkt flauw, maar juist verzekeringsbewijs, extra bril of medicijnen blijven nogal eens achter.
· Denk ook aan het recept van de bril, contactlenzen en medicijnen.
· Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen en contant geld mee op vakantie.
· Draag geld, betaalpasjes, cheques en reisdocumenten altijd op “bedekte” wijze bij u in een borst- of buiktasje en houdt zoveel mogelijk lichamelijk contact met camera’s en tassen.
· Wees zorgvuldig met uw bezittingen. Uw reisverzekering verzekert onder ander verlies en diefstal van bagage, kostbaarheden en, tegen toeslagpremie, geld en cheques.
· Diefstal van geld, kostbaarheden en reisdocumenten uit of vanaf een vervoermiddel is echter niet gedekt.
· Neem op reis dus extra voorzichtigheid in acht.
Tips voor op uw bestemming
· Laat uw waardevolle spullen en waardevolle papieren niet onbeheerd achter in uw hotelkamer, tent, caravan, auto, op het strand of waar dan ook.
· Maak gebruik van kluisjes wanneer deze aanwezig zijn.
· Een alternatief is dat u die spullen altijd bij u draagt.
· Noteer de nummers van uw reispapieren zoals telefoonnummer van de alarmcentrale, paspoort of identiteitsbewijs, rij- en kentekenbewijs, auto, reis- en ziektekosten verzekering, bankpasje(s) en creditcard(s).
· Bewaar deze gegevens altijd apart van die documenten en bij iemand thuis die u altijd even kunt bellen.
· Mocht er ondanks bovenstaande voorzorgen toch iets misgaan, doe dan bij diefstal, vermissing of verlies van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd direct aangifte bij de politie.
· Vraag een afschrift van het proces verbaal.

Tips – Diefstal en/of verlies
De reisverzekering geeft u ook onmisbare zekerheid bij verlies of diefstal van (kostbare) spullen. Geen overbodige luxe, want in het buitenland is de kans dat u bestolen wordt groter dan in Nederland.

U vormt met uw fototoestel, videocamera en cheques namelijk een aantrekkelijk doelwit.

Denk er overigens aan dat u in geval van diefstal of vermissing altijd direct aangifte doet bij de politie. Het proces-verbaal dat u dan ontvangt, hebt u nodig om de schade te kunnen claimen.
Tips – Geneeskundige kosten
Vraag altijd om gespecificeerde nota’s. Het is belangrijk dat u bij medische hulp kunt aantonen dat u verzekerd bent.

Neem daarom altijd uw verzekeringsbewijs mee. Overigens is het zeer raadzaam om altijd de rubriek ‘Geneeskundige kosten’ mee te verzekeren. Vaak zal uw ziektekostenverzekering onvoldoende dekking bieden.
Tips – Wintersport
Indien u tijdens uw wintersportvakantie geen gebruik meer kunt maken van uw skipas en dergelijke, raden wij u aan deze pas in te leveren bij de liftexploitant en te vragen om teruggave van geld voor ongebruikte dagen.

Controleer direct na thuiskomst uw ski’s op beschadigingen, in verband met de in de polisvoorwaarden genoemde termijn waarbinnen een schade aan de maatschappij moet zijn gemeld.
Annuleringsverzekering – algemeen
Indien een geboekte reis geen doorgang kan vinden, of tussentijds moet worden afgebroken, is dat een enorme domper voor de vakantievreugde, maar kan ook een forse financiële schade tot gevolg hebben.

J Baas Assurantiën adviseert u dan ook bij met name de duurdere reizen om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Een annuleringsverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een reisverzekering, mede daarom worden deze twee door consumenten wel met elkaar verward.
Tussen beide verzekeringen bestaat echter geen overlap.
Annuleringsverzekering – wat is verzekerd
Zorgeloos verzekert

Heerlijk relaxen, ver weg van de stress van alledag. Gewoon doen waar je zin in hebt. Zo verloopt het overgrote deel van onze vakanties. Maar niet allemaal. Soms worden reizen voortijdig afgebroken of kunnen helemaal niet doorgaan door onverwachte gebeurtenissen.

Gelukkig hebt u dan een goede verzekering die bijkomende kosten dekt. Onze (reis- en) annuleringsverzekeringen kunnen u helemaal afstemmen op uw eigen wensen.

Deze verzekering dekt dat deel van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur.

Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte omstandigheid. Als verzekerden gelden vaak alle leden van het reisgezelschap.

De meeste verzekeringen kennen ook een vergoedingsregeling voor niet genoten vakantiedagen i.v.m. reisvertraging door vervoerstechnische redenen van boot, bus, trein of vliegtuig naar de vakantiebestemming.
Annuleringsverzekering – voorbeelden
Als gedekte gebeurtenis geldt bijvoorbeeld:
· het plotseling overlijden van een lid van het reisgezelschap of een naast familielid daarvan
· het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van één van diens naaste familieleden (De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelende arts wordt overgelegd)
· het plotseling werkloos worden
· het kopen van een eigen huis
· een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijv. een afgebrand woonhuis)
Annuleringsverzekering – opties
Wat u optioneel kunt meeverzekeren is de “zaakwaarnemer” en “huisdieren”: als uw zaakwaarnemer, uw hond, kat of paard plotseling ernstig ziek worden of overlijden, dan zijn in die gevallen de annuleringskosten verzekerd.
Annuleringsverzekering – dekkingsvormen
Naast de kortlopende annuleringsverzekering zijn er ook mogelijkheden voor een langlopende annuleringsverzekering (al dan niet in combinatie met de reisverzekering) en een zogenoemde Groepsreis- annuleringsverzekering.
Deze laatste verzekering wordt vaak gesloten door verenigingen, scholen of zelfs een vriendenclub.
Annuleringsverzekering – onze suggestie
U boekt uw reis ruim op tijd, want u wilt er zeker van zijn dat u tijdens uw vakantie terecht kunt op de bestemming van uw keuze. Maar dan is het ook zaak om direct een goede annuleringsverzekering af te sluiten.

Er kan namelijk zomaar iets gebeuren waardoor u genoodzaakt bent uw reis uit te stellen of zelfs te annuleren. Uw reisorganisatie brengt hiervoor kosten in rekening. Soms tot wel honderd procent van de reissom.

De annuleringsverzekering vergoedt deze kosten. Ook hebt u met deze verzekering recht op een vergoeding voor eventuele niet genoten reisdagen doordat u bijvoorbeeld door vertraging te laat op uw bestemming komt, maar ook als u genoodzaakt bent uw reis af te breken.