Home » Verzekeringen » Arbeidsongeschiktheid

WIA – Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Bij de WIA staat ‘werken naar vermogen’ centraal. Ofwel: ‘Het gaat niet om wat je niet meer kan… maar om wat je nog wel kan.’

Deze website informeert u over de twee regelingen van de WIA:
· IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
· WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte
Wat u als werknemer moet weten
Als werknemer heeft u zelf als eerste de zorg voor uw werk, gezondheid en inkomen.
Die verantwoordelijkheid deelt u met uw werkgever.
Gezond aan het werk zijn en blijven begint met een gezonde werkomgeving en werksituatie. Hiervoor bestaan duidelijke afspraken en regels.

Gezond aan het werk?
De WIA is bedoeld voor werknemers die deels of geheel arbeidsongeschikt raken.

Het streven is er vanzelfsprekend op gericht dat mensen gezond, veilig en plezierig aan het werk blijven. En dat begint met een gezonde werkomgeving en werksituatie.

U en uw werkgever hebben er allebei groot belang bij dat u gezond aan het werk bent en blijft.

Toch kunnen gezondheidsklachten direct of indirect te maken hebben met de werksituatie. U bent samen met uw werkgever verantwoordelijk voor een werkplek die geen gevaar oplevert voor uw gezondheid.
Langer ziek?
Als u ziek bent en daardoor niet kunt werken, meldt u zich dezelfde werkdag ziek bij uw werkgever. Is dat voor een paar dagen, dan is er nog niet echt iets aan de hand.
Komt u voor langere tijd thuis te zitten, dan bent u verplicht een aantal zaken met uw werkgever te regelen. Het gaat erom zo veel mogelijk te voorkomen dat uw ziekte langer duurt dan nodig is.

Twee jaar lang moet u samen met uw werkgever uw uiterste best doen om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen. Eventueel in deeltijd of met een aangepast takenpakket. Of, als ook dat niet kan, in het uiterste geval in een andere functie of in een baan bij een andere werkgever.

In deze twee jaar moet uw werkgever uw loon doorbetalen voor ten minste 70%.

Deels weer aan de slag?

Als u ziek bent geworden, wordt u na twee jaar ziekte en de ‘poortwachtertoets’ gekeurd door UWV.
UWV kijkt bij de keuring naar wat u, met uw beperkingen door ziekte of handicap, nog wel kunt en wat u daarmee kunt verdienen.
Waarschijnlijk zult u een bepaald percentage minder kunnen verdienen dan voorheen. Dit percentage heet het ‘loonverlies’.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA)

Is uw loonverlies ten minste 35% maar minder dan 80%? Of is het loonverlies 80% of meer maar zijn er veel kansen op herstel?
In die gevallen krijgt u te maken met de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA).
De WGA vult uw loon aan als u werkt, en biedt een uitkering als u niet werkt.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt?

Als u ziek bent geworden, wordt u na twee jaar ziekte en de ‘poortwachtertoets’ gekeurd door UWV.
UWV kijkt bij de keuring naar wat u, met uw beperkingen door ziekte of handicap, nog wel kunt en wat u daarmee kunt verdienen.
Waarschijnlijk zult u een bepaald percentage minder kunnen verdienen dan voorheen. Dit percentage heet het ‘loonverlies’.

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ( IVA)

Is uw loonverlies ten minste 80% of meer en zijn er geen of slechts geringe kansen op herstel?
In dat geval bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en heeft u recht op een uitkering op grond van de WIA-regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
Is al eerder dan na twee jaar ziekte duidelijk dat u volledig arbeidsongeschikt bent en dat er geen kans is op herstel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een verkorte wachttijd.