Home » Verzekeringen » Inboedel

Inboedel – algemeen
We zijn allemaal zuinig op onze dierbare dingen in huis en u bent rijker dan u denkt: bij schade door brand of diefstal blijkt de waarde van uw eigendom altijd hoger uit te vallen. De meubelen, technische apparatuur, uw sieraden. Als u het allemaal bij elkaar optelt, heeft u een aardig kapitaaltje in uw huis.
Inboedel – wat is verzekerd
Schade aan uw inboedel of ongewenst bezoek betekent naast materiële vaak ook emotionele schade. Deze emotionele schade is helaas onverzekerbaar. Maar wel kunt u uw eigendommen tegen financiële schade beschermen door deze te verzekeren.

Wat is verzekerd? Verzekerd is uw inboedel: uw spullen in huis, van washandjes tot aan het bestek in de keukenla; van de sportschoenen tot aan de beddenlakens; het meubilair, de studieboeken van uw kind en ga zo maar door.

De meeste inboedelverzekeraars bieden slechts een beperkte dekking voor diefstal van sieraden. In de grote steden wordt ook een maximum bedrag ook gehanteerd voor audio, video- en computerapparatuur.

Deze en andere kostbare zaken zoals verzamelingen, antiek en schilderijen kunt u verzekeren via een kostbaarhedenverzekering.

Hebt u wel veel computerapparatuur, maar weinig andere kostbaarheden in huis dan is een computerverzekering het overwegen waard.
Inboedel – tegen welke risico’s
De branddekking:
Met deze dekking is uw inboedel verzekerd tegen de risico’s van brand, ontploffing en blikseminslag.

De uitgebreide dekking:
Meeverzekerd zijn dan ook de risico’s van storm, inbraak, water, rook, roet, omvallende bomen etc.

De extra uitgebreide dekking:
Meeverzekerd zijn dan ook de risico’s schroeien, zengen, smelten e.d.

De “alle van buiten komende onheilendekking”:
Met deze dekking zijn nagenoeg alle risico’s verzekerd. Dit is dan ook de dekking die wij altijd zullen aanbevelen.

Bij alle vormen zijn bereddings-, opruiming- en expertisekosten natuurlijk meeverzekerd, indien er sprake is van een gedekt evenement.

Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen. Ruitbreuk is doorgaans niet verzekerd, maar u kunt dit risico tegen een zeer geringe premietoeslag meeverzekeren.
Inboedel – voorbeelden
Er zijn talloze voorbeelden op te noemen van evenementen e/o gebeurtenissen waardoor inboedel beschadigd kan raken en waardoor u financiële schade leidt.· De breuk in de waterleiding met waterschade aan de gordijnen. · De strijkbout die toch aanstond: jammer van de mooie blouse. · Een inbraak en weg zijn uw Cd’s en uw stereo-installatie. · Een grote uitslaande brand waarbij de gehele inboedel verloren gaat. · Een sigaret die u op de bank laat vallen; een schroeigat als gevolg. · De kaars viel om: de eetkamertafel heeft een grote brandvlek.
Inboedel – verzekerde som
De verzekerde som wordt gebaseerd op de waarde van uw inboedel. De bepaling van het verzekerde bedrag is van groot belang in verband met onderverzekering.

De inboedelwaardemeter is een handig hulpmiddel waarmee u nauwkeurig de waarde van uw inboedel kunt bepalen en op deze wijze onderverzekering kunt voorkomen.

Het op deze manier vastgestelde verzekerde bedrag wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd om uw verzekering waardevast te houden.
Inboedel – onderverzekering
Op uw inboedelpolis staat de zogenoemde “verzekerde som” aangegeven.

De verzekerde som is het bedrag wat in totaal wordt uitgekeerd bij een totaalschade. De verzekerde som moet gelijk zijn aan het bedrag wat u kwijt bent, indien u alles (maar dan ook alles) weer opnieuw moet aanschaffen. Van sokken tot en met theelepels. Van vulpennen tot en met de tuinspullen.

U moet er dus voor zorgen dat de verzekerde som inderdaad gelijk is aan de nieuwwaarde van al uw spullen samen. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.

Stel de nieuwwaarde op € 50.000,00. Stel de verzekerde som op € 25.000,00. En stel dat u bij een keukenbrand voor € 15.000,00 aan schade hebt. Omdat u slechts 50% van de nieuwwaarde hebt verzekerd zal ook slechts 50% van uw schade worden uitgekeerd. U blijft zitten met een verliespost van € 7.500,00.