Home » Uncategorized » Aansprakelijkheidverzekering

Het is natuurlijk erg vervelend om schade aan een ander te veroorzaken, maar het kan iedereen overkomen. Denk maar eens aan een glas rode wijn over de lichtgekleurde bank van uw vrienden…

Ook gezinsleden of huisdieren kunnen per ongeluk schade aan iemand anders toebrengen. Bijvoorbeeld de hond die een ravage aanricht in de tuin van de buren…

Daarom hebben veel mensen een aansprakelijkheidsverzekering bij ons kantoor ondergebracht. Zodat zij, als er schade aan een ander ontstaat, op J Baas Assurantiën kunnen rekenen.

Aansprakelijkheid – wie zijn verzekerd
Op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) zijn verzekerd:
· De polishouder als particulier persoon
· Zijn of haar echtgenoot(o)t(e)/partner
· Minderjarige kinderen
· Meerderjarige kinderen die inwonend zijn of buitenshuis studeren
· Inwonende familieleden (ouders, broers, zusters etc.)
· Minderjarige loges, indien er geen andere polis dekking geeft
· HuispersoneelLet er wel op dat u de juiste dekking heeft gekozen: Alleenstaanden- of Gezinsdekking! Overigens: op de AVP is ook de schade verzekerd, veroorzaakt door uw huisdier(en), maar waar u voor aansprakelijk bent.

Aansprakelijkheid – wat is verzekerd
Indien u schade toebrengt aan andermans zaken of gezondheid kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Indien uw aansprakelijkheid vast komt te staan, bent u wettelijk verplicht om de schade te vergoeden. Aansprakelijkheidsverzekeringen bieden u dekking tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid.

Verzekerde hoedanigheid
Zoals de naam al aangeeft, is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering een verzekering die het algemene risico van aansprakelijkheid als privépersoon afdekt en dus niet als bijvoorbeeld werknemer.

Aansprakelijkheid – verzekerde risico’s
U bent verzekerd tegen het risico dat u de door u of uw gezinsleden aan derden toegebrachte schaden, moet gaan vergoeden.

Verzekerd is dus de schade die u per ongeluk toebrengt aan andermans zaken (materiële schade) of gezondheid (letselschade). Zeker bij letselschade kan het schadebedrag hoog uitvallen.

De AVP vergoedt de schade indien uw aansprakelijkheid vast komt te staan.
Ook gedekt zijn de kosten in verband met niet-terechte aanspraken: indien iemand anders u aansprakelijk stelt, maar deze aansprakelijkheidsstelling niet terecht is, neemt de verzekeraar het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee neemt hij u ook alle rompslomp uit handen.

Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Dat is verzekerd op de WA-dekking van het motorrijtuig zelf.

Aansprakelijkheid – uitsluitingen
Op de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen zijn een aantal belangrijke uitsluitingen van toepassing:
· Schade, direct of indirect, verband houdende met molest
· Schade, direct of indirect, verband houdende met atoomkernreacties
· Schade, direct of indirect, verband houdende met seksuele mis- en gedragingen
· Schade aan zaken die u onder opzicht heeft. U kunt hierbij denken aan zaken die u onder u heeft uit hoofde van huur, huurkoop, lease, pacht- of erfpachtovereenkomsten
· Schade aan zaken die u onrechtmatig onder u hebt
· Schade aan motorrijtuigen, vaartuigen, caravans, vouwwagens en aanhangwagens die u onder u hebt
· Geld, geldwaarden of cheques die u onder u hebt
· Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen is altijd uitgesloten

Aansprakelijkheid – voorbeelden
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van schadegebeurtenissen die gedekt zijn op de polis:
· U bent op bezoek bij vrienden en in een discussie maakt u een breed armgebaar waardoor u een prachtige kristallen vaas van de tafel slaat. De vaas aan scherven en die kostte ongeveer € 450,00.
· Uw zoontje heeft net een skateboard gekregen. In het winkelcentrum gaat het mis: hij vliegt ongecontroleerd dwars door een etalageruit heen. Gelukkig mankeert hijzelf wonder boven wonder niets, maar de schade is aanzienlijk.
· Uw kleine meid is aan het fietsen en ziet vader thuiskomen die ze enthousiast wil begroeten. Ze stapt van de fiets af en laat deze gewoon vallen. Uw kleine meid wordt opgevangen in de armen van papa, doch de fiets valt wel tegen de auto van de buurman aan. De schade wordt vastgesteld op € 1.000,00. De buurman is daarvoor niet verzekerd.
· Erger: uw kind is aan het spelen en loopt zo tegen een ouder iemand aan, die lelijk ten val komt. De bril kapot, de jas gescheurd maar ook is er s
prake van een gebroken kaak. Voor tandartskosten is deze oudere dame niet verzekerd.
· Uw hond valt het buurmeisje aan en bijt in haar arm. Het meisje zal gedurende de rest van haar leven hiervan grote hinder ondervinden. De ouders eisen een genoegdoening in de vorm van een hoog smartengeld. De rechter kent het buurmeisje een smartengeld van € 200.000,00 toe.
· Een bal door de ruit, een glas wijn over het tapijt van de buren. Een ongeluk zit in een klein hoekje.